Khuyến mãi
Thêm
Thể Thao
Sòng Bạc
Chỗ
Xổ Số
VIP
free800

GỬI 200K THƯỞNG NGAY 800K


* Khuyến mãi này dành cho tất cả các thành viên của K9Win
* Khuyến mãi chỉ có thể được nhận một lần vào lần gửi đầu tiên.
* Tiền gửi tối thiểu cho chương trình khuyến mãi này là 200.000 vnd.
* Tiền thưởng cần phải được trải qua 40 vòng cược trước khi yêu cầu rút tiền.
* Người chơi muốn nhận phần thưởng cần phải liên hệ trực tiếp qua Zalo của chúng tôi

 

Ví dụ
Gửi 200.000 đồng tiền thưởng 800.000 vnd = 1.000.000 vnd
Cược yêu cầu: 1.000.000 vnd x 40 lần = 40.000.000 vnd

 

Điều khoản và điều kiện

 

*Chỉ tất cả tiền cá cược / cược đã được xác nhận mới được tính vào yêu cầu tái đầu tư . Cược đã được đặt trên hệ thống máy chủ sẽ không thể hủy hoặc bỏ cược hoặc cược được đặt ở hai phía đối diện trong một trò chơi sẽ không được tính vào tích lũy tiền thưởng. 
* K9Win có quyền hủy khuyến mãi này bất cứ lúc nào, cho tất cả người chơi hoặc thành viên nhóm / tổ chức bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi.
* Tất cả các ưu đãi từ K9Win chỉ giới hạn ở 1 (một) tài khoản cho mỗi cá nhân, gia đình, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ email, số điện thoại, tài khoản ngân hàng và địa chỉ IP.
* Poker(Đánh Bài), Xổ số và Casino không được áp dụng trong chương trình khuyến mãi này.

* Điều kiện khuyến mãi và điều khoản áp dụng chung.

K9SEXTOY

NẠP 1.5 TRIỆU NHẬN NGAY SEXTOY


1. Chương trình khuyến mãi này dành cho tất cả các thành viên K9Win.
2. Tiền nạp tối thiểu để nhận SEXTOY là 1.500.000 vnd.
3. Khuyến mãi này chỉ có thể được yêu cầu một lần.


Các điều khoản và điều kiện

* Chỉ 1 địa chỉ IP, 1 tên tài khoản, 1 số điện thoại, 1 tài khoản ngân hàng được phép nhận phần thưởng này.
* K9WIN có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc dừng khuyến mãi mà không cần thông báo trước.

100vnd

KHUYẾN MÃI 100%


* Khuyến mãi này dành cho tất cả các thành viên của K9Win
* Khuyến mãi chỉ có thể được nhận một lần vào lần gửi đầu tiên.

* Tiền gửi tối thiểu cho chương trình khuyến mãi này là 200.000 vnd.
* Tiền thưởng cần phải được trải qua 28 vòng cược trước khi yêu cầu rút tiền.

 

Ví dụ
Gửi 200.000 vnd + Tiền thưởng 100% = 400.000 vnd
Số Tiền Cược Yêu Cầu: 400.000 vnd x 28 lần = 11.200.000 vnd
* Phần thưởng này tối đa lên tới 10.000.000 vnd

 

Điều khoản và điều kiện

 

*Chỉ tất cả tiền cá cược / cược đã được xác nhận mới được tính vào yêu cầu tái đầu tư . Cược đã được đặt trên hệ thống máy chủ sẽ không thể hủy hoặc bỏ cược hoặc cược được đặt ở hai phía đối diện trong một trò chơi sẽ không được tính vào tích lũy tiền thưởng. 
* K9Win có quyền hủy khuyến mãi này bất cứ lúc nào, cho tất cả người chơi hoặc thành viên nhóm / tổ chức bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi.
* Tất cả các ưu đãi từ K9Win chỉ giới hạn ở 1 (một) tài khoản cho mỗi cá nhân, gia đình, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ email, số điện thoại, tài khoản ngân hàng và địa chỉ IP.
* Poker(Đánh Bài), Xổ số và Casino không được áp dụng trong chương trình khuyến mãi này.

* Điều kiện khuyến mãi và điều khoản áp dụng chung.

fishvnd

THƯỞNG DOANH THU BẮN CÁ


* Khuyến mãi này dành cho tất cả các thành viên của K9Win
* Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho “Happy Fishing”
* Khuyến mãi này chỉ có thể được yêu cầu 1 lần mỗi tuần
* Người chơi muốn nhận phần thưởng cần phải liên hệ trực tiếp qua Zalo của chúng tôi
* Khách hàng muốn nhận khuyến mãi phải có doanh thu hiện tại bằng số giải thưởng
* Phần thưởng sẽ được trao vào thứ hai hàng tuần
* Phần thưởng doanh thu Bắn Cá cần phải có doanh thu X5 lần trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch rút tiền
* Người chơi có thể kiểm tra doanh thu của họ tại Ví của tôi> Doanh số> SA SLOT

doanh thu hàng tuần thưởng
1.000.000.000 – 49.000.000.000 1.088.000 vnd
50.000.000.000 - 99.000.000.000 2.688.000 vnd
100.000.000.000 > 3.888.000 vnd

 

Điều khoản và điều kiện

 

*Chỉ tất cả tiền cá cược / cược đã được xác nhận mới được tính vào yêu cầu tái đầu tư . Cược đã được đặt trên hệ thống máy chủ sẽ không thể hủy hoặc bỏ cược hoặc cược được đặt ở hai phía đối diện trong một trò chơi sẽ không được tính vào tích lũy tiền thưởng. 
* K9Win có quyền hủy khuyến mãi này bất cứ lúc nào, cho tất cả người chơi hoặc thành viên nhóm / tổ chức bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi.

* Tất cả các ưu đãi từ K9Win chỉ giới hạn ở 1 (một) tài khoản cho mỗi cá nhân, gia đình, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ email, số điện thoại, tài khoản ngân hàng và địa chỉ IP.
* Điều kiện khuyến mãi và điều khoản áp dụng chung.

30bonusv

TIỀN THƯỞNG HÀNG NGÀY 30%


* Khuyến mãi này dành cho tất cả các thành viên của K9Win.
* Tiền gửi tối thiểu cho chương trình khuyến mãi này là 200.000 vnd.
* Tiền thưởng cần phải được trải qua 30 vòng cược trước khi yêu cầu rút tiền.

 

Ví dụ
Gửi 200.000 vnd + Tiền thưởng 30% = 260.000 vnd

Số Tiền Cược Yêu Cầu: 260.000 vnd x 30 lần = 7.800.000 vnd

* Phần thưởng này tối đa lên tới 5.000.000 vnd

 

Điều khoản và điều kiện

 

*Chỉ tất cả tiền cá cược / cược đã được xác nhận mới được tính vào yêu cầu tái đầu tư . Cược đã được đặt trên hệ thống máy chủ sẽ không thể hủy hoặc bỏ cược hoặc cược được đặt ở hai phía đối diện trong một trò chơi sẽ không được tính vào tích lũy tiền thưởng. 
* K9Win có quyền hủy khuyến mãi này bất cứ lúc nào, cho tất cả người chơi hoặc thành viên nhóm / tổ chức bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi.
* Tất cả các ưu đãi từ K9Win chỉ giới hạn ở 1 (một) tài khoản cho mỗi cá nhân, gia đình, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ email, số điện thoại, tài khoản ngân hàng và địa chỉ IP.
* Poker(Đánh Bài) và Xổ số không được áp dụng trong chương trình khuyến mãi này.

* Điều kiện khuyến mãi và điều khoản áp dụng chung.

8bonusvn

KHUYẾN MÃI 8%


* Khuyến mãi này dành cho tất cả các thành viên của K9Win.
* Tiền gửi tối thiểu cho chương trình khuyến mãi này là 200.000 vnd.
* Tiền thưởng cần phải được trải qua 10 vòng cược trước khi yêu cầu rút tiền.

Ví dụ

Gửi 200.000 vnd + Tiền thưởng 8% = 216.000 vnd
Số Tiền Cược Yêu Cầu: 216.000 vnd x 10 lần = 2.160.000 vnd
* Phần thưởng này tối đa lên tới 10.000.000 vnd


Điều khoản và điều kiện


*Chỉ tất cả tiền cá cược / cược đã được xác nhận mới được tính vào yêu cầu tái đầu tư . Cược đã được đặt trên hệ thống máy chủ sẽ không thể hủy hoặc bỏ cược hoặc cược được đặt ở hai phía đối diện trong một trò chơi sẽ không được tính vào tích lũy tiền thưởng.

* K9Win có quyền hủy khuyến mãi này bất cứ lúc nào, cho tất cả người chơi hoặc thành viên nhóm / tổ chức bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi.
* Tất cả các ưu đãi từ K9Win chỉ giới hạn ở 1 (một) tài khoản cho mỗi cá nhân, gia đình, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ email, số điện thoại, tài khoản ngân hàng và địa chỉ IP.
* Poker(Đánh Bài) và Xổ số không được áp dụng trong chương trình khuyến mãi này.
* Điều kiện khuyến mãi và điều khoản áp dụng chung.

2bonusvn

KHUYẾN MÃI 2%


* Khuyến mãi này dành cho tất cả các thành viên của K9Win.
* Tiền gửi tối thiểu cho chương trình khuyến mãi này là 200.000 vnd.
* Tiền thưởng cần phải được trải qua 3 vòng cược trước khi yêu cầu rút tiền.

 

Ví dụ
Gửi 200.000 vnd + Tiền thưởng 2% = 200.400 vnd
Số Tiền Cược Yêu Cầu: 200.400 vnd x 3 lần = 601.200 vnd
* Phần thưởng này tối đa lên tới 10.000.000 vnd

 

Điều khoản và điều kiện

 

*Chỉ tất cả tiền cá cược / cược đã được xác nhận mới được tính vào yêu cầu tái đầu tư . Cược đã được đặt trên hệ thống máy chủ sẽ không thể hủy hoặc bỏ cược hoặc cược được đặt ở hai phía đối diện trong một trò chơi sẽ không được tính vào tích lũy tiền thưởng. 
* K9Win có quyền hủy khuyến mãi này bất cứ lúc nào, cho tất cả người chơi hoặc thành viên nhóm / tổ chức bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi.
* Tất cả các ưu đãi từ K9Win chỉ giới hạn ở 1 (một) tài khoản cho mỗi cá nhân, gia đình, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ email, số điện thoại, tài khoản ngân hàng và địa chỉ IP.
* Poker(Đánh Bài) và Xổ số không được áp dụng trong chương trình khuyến mãi này.
* Điều kiện khuyến mãi và điều khoản áp dụng chung.

cashback

HOÀN TRẢ HÀNG TUẦN 5%


* Chương trình khuyến mãi này dành cho tất cả khách hàng của K9Win.
* Người chơi đã chọn nhận tiền thưởng, sẽ không được nhận phần thưởng này.
* Khuyến mãi này sẽ được áp dụng vào (00:00) thứ Hai - (00.00) Chủ nhật
* Người chơi có thể yêu cầu phần thưởng qua trò chuyện trực tiếp (live chat) hoặc zalo từ 13:00 - 17:00 giờ.
* Trả lại số tiền tối thiểu 50.000 vnd (nếu không đạt được mức tối thiểu sẽ không thể nhận phần thưởng này)
* Trả lại máy tính lên tới 500.000.000 vnd.

Ví dụ

Thứ Hai-Chủ Nhật
Số tiền thua cược 10.000.000 vnd x 5% = 500.000 vnd (tiền nhận lại )
* Khi nhận lại 5% tiền thua cược. Bạn phải thực hiện đặt cược 5 lần trước khi bạn có thể rút tiền.


Điều khoản và điều kiện

* K9Win có quyền thay đổi thỏa thuận mà không cần thông báo trước
* Quyết định của chúng tôi là quyết định cuối cùng.

30agent

HOA HỒNG ĐẠI LÝ 30%


* Trương trình này áp dụng cho tất cả người chơi.

Đại lý K9WIN
* Để đủ điều kiện, Đại lý phải có tối thiểu một (1) Khách hàng cá cược tích cực.
* K9Win sẽ tặng 30% hoa hồng hàng tuần cho Đại lý K9Win.

Ví dụ :
Doanh thu của công ty = 1.000.000 vnd
Khách hàng hoạt động> = 2
Hoa hồng của bạn Kiếm = 1.000.000 vnd x 30% = 300.000 vnd

* Hoa hồng sẽ được gửi vào thứ hai hàng tuần
* Không có hoa hồng khi công ty không có doanh thu

* Vui lòng thêm Zalo của chúng tôi để nhận quyền đại lý *
Zalo: +84836976999
Zalo: +84766700137

rebate

HOÀN TIỀN HÀNG NGÀY


Hoàn tiền 0.5% hàng ngày cho Casino
Hoàn tiền 0.3% hàng ngày cho các Trò chơi slot
Hoàn tiền 0.6% hàng ngày cho Thể thao
Hoàn tiền 0.6% tiền mặt hàng ngày cho Chọi gà

Điều khoản và điều kiện

* Không tối thiểu hàng ngày và không giới hạn tối đa.
* Số tiền hoàn trả sẽ được tự động chuyển vào tài khoản người chơi vào mỗi ngày 11:00 AM (GMT + 7).
* Trò chơi Bắn cá và trò chơi Arcade sẽ không được tính vào khoản hoàn tiền hàng ngày.
* Chỉ tất cả các cược / cược xác nhận được tính vào yêu cầu doanh thu. Tất cả các cược được rút hoặc ràng buộc, cược / cược bị hủy hoặc bị bỏ hoặc đặt ở các phía đối diện của trò chơi sẽ không được tính vào tích lũy doanh thu.
* K9Win có quyền hủy khuyến mãi này bất cứ lúc nào, cho tất cả người chơi hoặc thành viên nhóm / tổ chức bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi.
* Tất cả các ưu đãi từ K9Win chỉ giới hạn ở 1 (một) tài khoản cho mỗi cá nhân, gia đình, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ email, số điện thoại, tài khoản ngân hàng và địa chỉ IP.
* K9Win có quyền hủy khuyến mãi này bất cứ lúc nào, cho tất cả người chơi hoặc cá nhân người chơi.
* Đặt cược xổ số không được phép trong hoàn trả tiền mặt.
* Điều khoản khuyến mãi chung Điều khoản & Điều kiện và Điều khoản sử dụng được áp dụng.

Freind20

HOA HỒNG GIỚI THIỆU 20%


* Khuyến mãi này dành cho tất cả các thành viên của K9Win
* Tiền thưởng cần phải trải qua 10 lần cược trước khi yêu cầu rút tiền.
* Phần thưởng này tối đa lên tới 1.688.000 vnd
* Khi giới thiệu bạn bè khuyến mãi trên. Yêu cầu nhận thường này chỉ giới hạn trong vòng 3 ngày.
* Người chơi muốn nhận phần thưởng cần phải liên hệ trực tiếp qua Zalo của chúng tôi

Ví dụ:

Người bạn giới thiệu nạp 200.000 vnd x 20% Hoa hồng ​​= 40.000 vnd
Hoa hồng bạn nhận được 40.000 vnd

Điều khoản và điều kiện
*Chỉ tất cả tiền cá cược / cược đã được xác nhận mới được tính vào yêu cầu tái đầu tư . Cược đã được đặt trên hệ thống máy chủ sẽ không thể hủy hoặc bỏ cược hoặc cược được đặt ở hai phía đối diện trong một trò chơi sẽ không được tính vào tích lũy tiền thưởng.
* K9Win có quyền hủy khuyến mãi này bất cứ lúc nào, cho tất cả người chơi hoặc thành viên nhóm / tổ chức bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi.
* Tất cả các ưu đãi từ K9Win chỉ giới hạn ở 1 (một) tài khoản cho mỗi cá nhân, gia đình, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ email, số điện thoại, tài khoản ngân hàng và địa chỉ IP.
* Điều kiện khuyến mãi và điều khoản áp dụng chung.

Lucky50

TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT


* Khuyến mãi này dành cho tất cả các thành viên của K9Win
* Người chơi chỉ có thể nhận thưởng yêu cầu khuyến mãi này vào tháng sinh nhật của họ.
* Thành viên cung cấp thẻ nhận dạng để được xác minh và nhận thưởng.
* Vui lòng tham khảo tiền thưởng sinh nhật theo bảng dưới đây.

Tổng tiền gửi Thưởng sinh nhật  Doanh số
5.000.000 vnd 200.000 vnd 10


Điều khoản và điều kiện

*Chỉ tất cả tiền cá cược / cược đã được xác nhận mới được tính vào yêu cầu tái đầu tư . Cược đã được đặt trên hệ thống máy chủ sẽ không thể hủy hoặc bỏ cược hoặc cược được đặt ở hai phía đối diện trong một trò chơi sẽ không được tính vào tích lũy tiền thưởng.
* K9Win có quyền hủy khuyến mãi này bất cứ lúc nào, cho tất cả người chơi hoặc thành viên nhóm / tổ chức bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi.
* Tất cả các ưu đãi từ K9Win chỉ giới hạn ở 1 (một) tài khoản cho mỗi cá nhân, gia đình, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ email, số điện thoại, tài khoản ngân hàng và địa chỉ IP.
* Điều kiện khuyến mãi và điều khoản áp dụng chung.