Khuyến mãi đánh bạc trực tuyế

Khuyến mãi
Thêm
Thể Thao
Sòng Bạc
Chỗ
Xổ Số
VIP
100vnd

KHUYẾN MÃI 100%


 Khuyến mãi này dành cho tất cả các thành viên của K9Win
* Khuyến mãi chỉ có thể được nhận một lần vào lần gửi đầu tiên.

* Tiền gửi tối thiểu cho chương trình khuyến mãi này là VND 200,000.
* Tiền thưởng cần phải được trải qua 28 vòng cược trước khi yêu cầu rút tiền.

 

Thí dụ
Gửi VND 200,000+ Tiền thưởng 100% = VND 400,000
Số Tiền Cược Yêu Cầu: VND 400,000 x 28 lần = VND 11,200,000
* Phần thưởng này tối đa lên tới VND 10,000,000

 

Điều khoản và điều kiện

 

*Chỉ tất cả tiền cá cược / cược đã được xác nhận mới được tính vào yêu cầu tái đầu tư . Cược đã được đặt trên hệ thống máy chủ sẽ không thể hủy hoặc bỏ cược hoặc cược được đặt ở hai phía đối diện trong một trò chơi sẽ không được tính vào tích lũy tiền thưởng. 
* K9Win có quyền hủy khuyến mãi này bất cứ lúc nào, cho tất cả người chơi hoặc thành viên nhóm / tổ chức bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi.
* Tất cả các ưu đãi từ K9Win chỉ giới hạn ở 1 (một) tài khoản cho mỗi cá nhân, gia đình, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ email, số điện thoại, tài khoản ngân hàng và địa chỉ IP.
* Điều kiện khuyến mãi và điều khoản áp dụng chung.

50bonusv

50% tiền thưởng hàng ngày


* Khuyến mãi này dành cho tất cả các thành viên của K9Win.
* Tiền gửi tối thiểu cho chương trình khuyến mãi này là VND 200,000.
* Tiền thưởng cần phải được trải qua 48 vòng cược trước khi yêu cầu rút tiền.

 

Thí dụ
Gửi VND 200,000 + Tiền thưởng 50% = VND 300,000
Số Tiền Cược Yêu Cầu: VND 300,000 x 48 lần = VND 14,400,000
* Phần thưởng này tối đa lên tới VND 10,000,000

 

Điều khoản và điều kiện

 

*Chỉ tất cả tiền cá cược / cược đã được xác nhận mới được tính vào yêu cầu tái đầu tư . Cược đã được đặt trên hệ thống máy chủ sẽ không thể hủy hoặc bỏ cược hoặc cược được đặt ở hai phía đối diện trong một trò chơi sẽ không được tính vào tích lũy tiền thưởng. 
* K9Win có quyền hủy khuyến mãi này bất cứ lúc nào, cho tất cả người chơi hoặc thành viên nhóm / tổ chức bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi.
* Tất cả các ưu đãi từ K9Win chỉ giới hạn ở 1 (một) tài khoản cho mỗi cá nhân, gia đình, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ email, số điện thoại, tài khoản ngân hàng và địa chỉ IP.
* Điều kiện khuyến mãi và điều khoản áp dụng chung.

40bonusv

40% tiền thưởng hàng ngày


* Khuyến mãi này dành cho tất cả các thành viên của K9Win.
* Tiền gửi tối thiểu cho chương trình khuyến mãi này là VND 200,000.
* Tiền thưởng cần phải được trải qua 38 vòng cược trước khi yêu cầu rút tiền.

 

Thí dụ
Gửi VND 200,000 + Tiền thưởng 40% = VND 280,000
Số Tiền Cược Yêu Cầu: VND 280,000 x 38 lần = VND 10,640,000

* Phần thưởng này tối đa lên tới VND 10,000,000

 

Điều khoản và điều kiện

 

*Chỉ tất cả tiền cá cược / cược đã được xác nhận mới được tính vào yêu cầu tái đầu tư. Cược đã được đặt trên hệ thống máy chủ sẽ không thể hủy hoặc bỏ cược hoặc cược được đặt ở hai phía đối diện trong một trò chơi sẽ không được tính vào tích lũy tiền thưởng. 
* K9Win có quyền hủy khuyến mãi này bất cứ lúc nào, cho tất cả người chơi hoặc thành viên nhóm / tổ chức bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi.
* Tất cả các ưu đãi từ K9Win chỉ giới hạn ở 1 (một) tài khoản cho mỗi cá nhân, gia đình, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ email, số điện thoại, tài khoản ngân hàng và địa chỉ IP.
* Điều kiện khuyến mãi và điều khoản áp dụng chung.

30bonusv

30% tiền thưởng hàng ngày


* Khuyến mãi này dành cho tất cả các thành viên của K9Win.
* Tiền gửi tối thiểu cho chương trình khuyến mãi này là VND 200,000.
* Tiền thưởng cần phải được trải qua 28 vòng cược trước khi yêu cầu rút tiền.

 

Thí dụ
Gửi VND 200,000 + Tiền thưởng 30% = VND 260,000

Số Tiền Cược Yêu Cầu: VND 260,000 x 28 lần = VND 7,280,000

* Phần thưởng này tối đa lên tới VND 10,000,000

 

Điều khoản và điều kiện

 

*Chỉ tất cả tiền cá cược / cược đã được xác nhận mới được tính vào yêu cầu tái đầu tư . Cược đã được đặt trên hệ thống máy chủ sẽ không thể hủy hoặc bỏ cược hoặc cược được đặt ở hai phía đối diện trong một trò chơi sẽ không được tính vào tích lũy tiền thưởng. 
* K9Win có quyền hủy khuyến mãi này bất cứ lúc nào, cho tất cả người chơi hoặc thành viên nhóm / tổ chức bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi.
* Tất cả các ưu đãi từ K9Win chỉ giới hạn ở 1 (một) tài khoản cho mỗi cá nhân, gia đình, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ email, số điện thoại, tài khoản ngân hàng và địa chỉ IP.
* Điều kiện khuyến mãi và điều khoản áp dụng chung.

8bonusvn

Thưởng 8%


* Khuyến mãi này dành cho tất cả các thành viên của K9Win.
* Tiền gửi tối thiểu cho chương trình khuyến mãi này là VND 200,000.
* Tiền thưởng cần phải được trải qua 10 vòng cược trước khi yêu cầu rút tiền.

 

Thí dụ
Gửi VND 200,000 + Tiền thưởng 8% = VND 216,000
Số Tiền Cược Yêu Cầu: VND 216,000 x 10 lần = VND 2,160,000

* Phần thưởng này tối đa lên tới VND 10,000,000

 

 

Điều khoản và điều kiện

 

*Chỉ tất cả tiền cá cược / cược đã được xác nhận mới được tính vào yêu cầu tái đầu tư . Cược đã được đặt trên hệ thống máy chủ sẽ không thể hủy hoặc bỏ cược hoặc cược được đặt ở hai phía đối diện trong một trò chơi sẽ không được tính vào tích lũy tiền thưởng. 
* K9Win có quyền hủy khuyến mãi này bất cứ lúc nào, cho tất cả người chơi hoặc thành viên nhóm / tổ chức bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi.

* Tất cả các ưu đãi từ K9Win chỉ giới hạn ở 1 (một) tài khoản cho mỗi cá nhân, gia đình, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ email, số điện thoại, tài khoản ngân hàng và địa chỉ IP.
* Điều kiện khuyến mãi và điều khoản áp dụng chung.

2bonusvn

Thưởng 2%


* Khuyến mãi này dành cho tất cả các thành viên của K9Win.
* Tiền gửi tối thiểu cho chương trình khuyến mãi này là VND 200,000.
* Tiền thưởng cần phải được trải qua 2 vòng cược trước khi yêu cầu rút tiền.

 

Thí dụ
Gửi VND 200,000 + Tiền thưởng 2% = VND 200,400
Số Tiền Cược Yêu Cầu: VND 200,400 x 2 lần = VND 400,800
* Phần thưởng này tối đa lên tới VND 10,000,000

 

Điều khoản và điều kiện

 

*Chỉ tất cả tiền cá cược / cược đã được xác nhận mới được tính vào yêu cầu tái đầu tư . Cược đã được đặt trên hệ thống máy chủ sẽ không thể hủy hoặc bỏ cược hoặc cược được đặt ở hai phía đối diện trong một trò chơi sẽ không được tính vào tích lũy tiền thưởng. 
* K9Win có quyền hủy khuyến mãi này bất cứ lúc nào, cho tất cả người chơi hoặc thành viên nhóm / tổ chức bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi.
* Tất cả các ưu đãi từ K9Win chỉ giới hạn ở 1 (một) tài khoản cho mỗi cá nhân, gia đình, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ email, số điện thoại, tài khoản ngân hàng và địa chỉ IP.
* Điều kiện khuyến mãi và điều khoản áp dụng chung.

cashback

Hoàn tiền 5%


* Chương trình khuyến mãi này dành cho tất cả khách hàng của K9Win.
* Người chơi đã chọn nhận tiền thưởng, sẽ không được nhận phần thưởng này.
* Khuyến mãi này sẽ được áp dụng vào (00:00) thứ Hai - (00.00) Chủ nhật
* Người chơi có thể yêu cầu phần thưởng qua trò chuyện trực tiếp (live chat) hoặc zalo từ 13:00 - 17:00 giờ.
* Trả lại số tiền tối thiểu VND 50,000 (nếu không đạt được mức tối thiểu sẽ không thể nhận phần thưởng này)
* Trả lại máy tính lên tới VND 500,000,000.

 

Ví dụ
Thứ Hai-Chủ Nhật
Số tiền thua cược VND 10,000,000 x 5% =VND 500,000 (tiền nhận lại )

 

* Khi nhận lại 5% tiền thua cược. Bạn phải thực hiện đặt cược 5 lần trước khi bạn có thể rút tiền.

 


Điều khoản và điều kiện


* K9Win có quyền thay đổi thỏa thuận mà không cần thông báo trước
* Quyết định của chúng tôi là quyết định cuối cùng.

30agent

Hoa hồng đại lý 30%


* Trương trình này áp dụng cho tất cả người chơi.

Đại lý K9WIN
* Để đủ điều kiện, Đại lý phải có tối thiểu một (1) Khách hàng cá cược tích cực.
* K9Win sẽ tặng 30% hoa hồng hàng tháng cho Đại lý K9Win.
Thí dụ :
Doanh thu của công ty =VND 1,000,000
Khách hàng hoạt động> = 1
Hoa hồng của bạn Kiếm =VND 1,000,000 x 30% =VND 300,000

* Hoa hồng sẽ được gửi vào mồng 1-2 hàng tháng
* Không có hoa hồng khi công ty không có doanh thu

* Vui lòng thêm Zalo của chúng tôi để nhận quyền đại lý *
Zalo: +84836976999
Zalo: +84766700137

rebate

Hoàn Tiền Hàng Ngày


Hoàn tiền 1% hàng ngày cho Casino
Hoàn tiền 1% hàng ngày cho các Trò chơi slot
Hoàn tiền 0.6% hàng ngày cho Thể thao
Hoàn tiền 0.6% tiền mặt hàng ngày cho Chọi gà

Điều khoản và điều kiện

* Không tối thiểu hàng ngày và không giới hạn tối đa.
* Số tiền hoàn trả sẽ được tự động chuyển vào tài khoản người chơi vào mỗi ngày 11:00 AM (GMT + 7).
* Trò chơi Bắn cá và trò chơi Arcade sẽ không được tính vào khoản hoàn tiền hàng ngày.
* Chỉ tất cả các cược / cược xác nhận được tính vào yêu cầu doanh thu. Tất cả các cược được rút hoặc ràng buộc, cược / cược bị hủy hoặc bị bỏ hoặc đặt ở các phía đối diện của trò chơi sẽ không được tính vào tích lũy doanh thu.
* K9Win có quyền hủy khuyến mãi này bất cứ lúc nào, cho tất cả người chơi hoặc thành viên nhóm / tổ chức bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi.
* Tất cả các ưu đãi từ K9Win chỉ giới hạn ở 1 (một) tài khoản cho mỗi cá nhân, gia đình, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ email, số điện thoại, tài khoản ngân hàng và địa chỉ IP.
* K9Win có quyền hủy khuyến mãi này bất cứ lúc nào, cho tất cả người chơi hoặc cá nhân người chơi.
* Đặt cược xổ số không được phép trong hoàn trả tiền mặt.
* Điều khoản khuyến mãi chung Điều khoản & Điều kiện và Điều khoản sử dụng được áp dụng.